Solidy proces podstawą

zdumiewających rezultatów

Aby zapewnić najwyższą jakość naszych usług oraz pewność osiąganych rezultatów stworzyliśmy niżej opisany proces. I choć każdy projekt jest inny to poprzez podążanie z góry założonymi krokami jesteśmy w stanie skończyć każdą pracę zgodnie z założeniami budżetowymi oraz czasowymi.

scroll gif

krok 1

konsultacja

Każdy projekt zaczyna się od momentu, w którym klient zgłasza się do nas i umawia wizytę (telefonicznie czy też mailowo). Podczas ustalonego spotkania, razem z klientem ustalamy szczegóły projektu: budżet, czas wykonania oraz oczekiwane rezultaty, w oparciu o katalog naszych usług, który przedstawiamy podczas spotkania. Naszym zadaniem jest również doradztwo w doborze odpowiednich materiałów oraz technik pracy, tak aby raz wykonany projekt służył lata i nie wymagał żadnych poprawek.

Nasz team wykonuje również pomiary obiektu, niezbędne do wykonania kosztorysu pracy.

1

krok 2

kosztorys

Zaraz po dokonaniu pomiarow oraz ustaleniu standardu wykonania przystępujemy do sformuowania kosztorysu projektu, szacującego koszta oraz wstępny termin wykonania prac. Zazwyczaj przesyłamy go do klienta drogą elektroniczną.

2

krok 3

inicjacja

Po zatwierdzeniu kosztorysu przez klienta, przesyłamy do podpisania (lub spotykamy się ponownie) kontrakt–umowę na wykonanie prac budowlanych, a następnie oczekujemy na wpłatę zaliczki na poczet zakupu niezbędnych materiałów.

Po otrzymaniu podpisanego dokumentu oraz zaliczki, przystępujemy do planowania pracy nad projektem. Dzielimy ją na mniejsze etapy, takie jak:

  • konstrukcja
  • szpachlowanie
  • malowanie

Wszystko zależy jednak od złożoności oraz wielkości projektu. Podział na etapy pozwala nam osiągać wysoką produktywność, a Tobie mieć kontrolę nad przebiegiem pracy.

3

krok 4

etapy pracy

4

Po rozplanowaniu poszczególnych etapów projektu przystępujemy do pracy. Każdy ukończony krok zostaje potwierdzony raportem (pisemnym lub telefonicznym), tak aby każdy klient mógł byś świadomy postępów. Raporty składane są zazwyczaj cotygodniowo, jednak zależy to ściśle od wielkości projektu.

Po każdym ukończonym etapie pracy klient jest rozliczany z części płatności za projekt (czego szczegóły ustalane są przed podpisaniem kontraktu).

krok 5

zamknięcie projektu

Po ukończeniu wszystkich etapów realizacji projektu następuje część podsumowująca projekt. Spotykamy się z Tobą na placu budowy by omówić wykonane wcześniej prace, podsumować oraz podliczyć ewentualną pracę dodatkową oraz podziękować za współpracę.

To również czas końcowego rozliczenia projektu oraz oddania kluczy do obiektu.

5

Zobaczmy dokąd
zaprowadzi nas rozmowa

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami by umówić spotkanie odnośnie Twojego projektu.